ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Περιορίστε τα αποτελέσματα

Εύρος τιμής
	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3Χ1,5 mm² 10m
Κωδικός SKU: 41510
9,27€ (χωρίς ΦΠΑ) 11,50€ (με ΦΠΑ)
	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3Χ1,5mm² 7m
Κωδικός SKU: 41507
7,10€ (χωρίς ΦΠΑ) 8,80€ (με ΦΠΑ)
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3Χ1,5mm² 5m
Κωδικός SKU: 41505
5,65€ (χωρίς ΦΠΑ) 7,00€ (με ΦΠΑ)
	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3Χ1,5mm² 3m
Κωδικός SKU: 41503
3,95€ (χωρίς ΦΠΑ) 4,90€ (με ΦΠΑ)
	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3Χ1,5mm² 2m
Κωδικός SKU: 41502
3,23€ (χωρίς ΦΠΑ) 4,00€ (με ΦΠΑ)
	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3Χ1mm² 2m
Κωδικός SKU: 40102
2,74€ (χωρίς ΦΠΑ) 3,40€ (με ΦΠΑ)
ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Κωδικός SKU: 51301
4,84€ (χωρίς ΦΠΑ) 6,00€ (με ΦΠΑ)
	5ΠΡΙΖΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3Χ1mm2 1,8m
Κωδικός SKU: 35912
23,95€ (χωρίς ΦΠΑ) 29,70€ (με ΦΠΑ)
	ΠΕΝΤΑΠΡΙΖΟ ΠΛΑΓΙΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3x1mm  1,5m
Κωδικός SKU: 35112
4,35€ (χωρίς ΦΠΑ) 5,40€ (με ΦΠΑ)
	ΠΕΝΤΑΠΡΙΖΟ ΠΛΑΓΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ
Κωδικός SKU: 35100
2,74€ (χωρίς ΦΠΑ) 3,40€ (με ΦΠΑ)
	ΤΕΤΡΑΠΡΙΖΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ
Κωδικός SKU: 34400
3,06€ (χωρίς ΦΠΑ) 3,80€ (με ΦΠΑ)
	ΤΕΤΡΑΠΡΙΖΟ ΠΛΑΓΙΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ3x1mm 1,5m
Κωδικός SKU: 34111
3,63€ (χωρίς ΦΠΑ) 4,50€ (με ΦΠΑ)
ΤΕΤΡΑΠΡΙΖΟ ΠΛΑΓΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ
Κωδικός SKU: 34100
2,34€ (χωρίς ΦΠΑ) 2,90€ (με ΦΠΑ)
ΤΡΙΠΡΙΖΟ ΠΛΑΓΙΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3x1mm 1,5m
Κωδικός SKU: 33111
3,31€ (χωρίς ΦΠΑ) 4,10€ (με ΦΠΑ)
	ΤΡΙΠΡΙΖΟ ΠΛΑΓΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ
Κωδικός SKU: 33100
1,94€ (χωρίς ΦΠΑ) 2,40€ (με ΦΠΑ)
	ΕΠΤΑΠΡΙΖΟ ΕΥΘΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
Κωδικός SKU: 37400
5,00€ (χωρίς ΦΠΑ) 6,20€ (με ΦΠΑ)
ΕΠΤΑΠΡΙΖΟ ΕΥΘΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3x1mm 1,8m
Κωδικός SKU: 37312
6,05€ (χωρίς ΦΠΑ) 7,50€ (με ΦΠΑ)
ΕΠΤΑΠΡΙΖΟ ΕΥΘΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ
Κωδικός SKU: 37300
4,84€ (χωρίς ΦΠΑ) 6,00€ (με ΦΠΑ)
ΠΕΝΤΑΠΡΙΖΟ ΕΥΘΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
Κωδικός SKU: 35400
3,47€ (χωρίς ΦΠΑ) 4,30€ (με ΦΠΑ)
ΠΕΝΤΑΠΡΙΖΟ ΕΥΘΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3x1mm 1,5m
Κωδικός SKU: 35300
2,74€ (χωρίς ΦΠΑ) 3,40€ (με ΦΠΑ)
ΠΕΝΤΑΠΡΙΖΟ ΕΥΘΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ
Κωδικός SKU: 35300
2,74€ (χωρίς ΦΠΑ) 3,40€ (με ΦΠΑ)
ΤΕΤΡΑΠΡΙΖΟ ΕΥΘΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
Κωδικός SKU: 34400
2,38€ (χωρίς ΦΠΑ) 2,95€ (με ΦΠΑ)
ΤΕΤΡΑΠΡΙΖΟ ΕΥΘΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3x1mm  1,5m
Κωδικός SKU: 34311
3,63€ (χωρίς ΦΠΑ) 4,50€ (με ΦΠΑ)
ΤΕΤΡΑΠΡΙΖΟ ΕΥΘΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ
Κωδικός SKU: 34300
2,34€ (χωρίς ΦΠΑ) 2,90€ (με ΦΠΑ)
ΤΡΙΠΡΙΖΟ ΕΥΘΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
Κωδικός SKU: 33400
2,74€ (χωρίς ΦΠΑ) 3,40€ (με ΦΠΑ)
	ΤΡΙΠΡΙΖΟ ΕΥΘΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3x1mm  1,5m
Κωδικός SKU: 33311
3,31€ (χωρίς ΦΠΑ) 4,10€ (με ΦΠΑ)
	ΤΡΙΠΡΙΖΟ ΕΥΘΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ
Κωδικός SKU: 33300
1,94€ (χωρίς ΦΠΑ) 2,40€ (με ΦΠΑ)
ΔΙΠΡΙΖΟ ΕΥΘΥ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 3x1 mm  1,5m
Κωδικός SKU:
2,90€ (χωρίς ΦΠΑ) 3,60€ (με ΦΠΑ)
ΔΙΠΡΙΖΟ ΕΥΘΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ
Κωδικός SKU: 32300
1,53€ (χωρίς ΦΠΑ) 1,90€ (με ΦΠΑ)
Top